Crossnyt.dk logo

hædret for mere end to Årtiers flot indsats

DMCU ildsjælinde Hanne Kristiansen hædret for mere end to Årtiers flot indsats for DMCU.
En meget vellykket, konstruktiv og humørfyldt DMCU GF. afholdt på Grimhøj søndag d.26 november, blev afsluttet med tale og DMCU Æres pokal.


DMCU har som mange andre frivillige og ulønnede organisationer, en sand flok af hjælpsomme ildsjæle, her kan nævnes Ole Ørgaard som er licenstegner, Helle Elmose som klarer oprykning og oprykningspoint, Per Bøystrup som skriver reglement, Bo Stege som flot står for DMCU hjemmesiden. Samt revisor Erik Christiansen og Hanne Kristiansen og netop Hanne Kristiansen, blev på denne DMCU GF. hædret med en Dansk Moto Cross Union Æres Pokal.


Hanne Kristiansen, den kære Grenå pige, har nu i mere end to årtier, knoklet og arbejdet for alle DMCU klubberne, som kasserer og licenstegner i årevis, pointstyrer og revisor.


Alle disse poster har Hanne med ærværdig flid og stort engagement, klaret ved siden af børn og børnebørns cross "karriere", samt Grenå klubbens drift, som Hanne ligeledes har knoklet for.
Hanne har altid kæmpet for sine holdninger og meninger, og en sjælden gang har hun vist lidt temperament, men altid har hun kæmpet for alle i DMCU, og ønsket fornyelse og fremgang.


Alt i alt må det sandes, at det er en usædvanlig flot og prisværdig vedvarende indsats i mere end 20 år, som nu udløser hjertelig ros, samt DMCU Æres Pokal.


Længe leve Hanne Kristiansen - Tak for flot indsats i mere end to Årtier! Venligst DMCU bestyrelsen.


dmcugf.JPG