Crossnyt.dk logo

Henrik Funder Kristensen er ny formand for Danmarks Motor Union

Danmarks Motor Union afholdt lørdag d. 2. marts sit årlige repræsentantskabsmøde med valg til flere af unionens bestyrelsesposter. Her blev Henrik Funder Kristensen valgt som ny formand med et overvældende flertal blandt de fremmødte foreninger.

Der blev stille i salen, da Henrik Funder Kristensen, der til dagligt er chefkonsulent i Landbrugsstyrelsen, trådte op på talerstolen på repræsentantskabsmødet i Danmarks Motor Union.

 

Unionen er netop kommet fra et turbulent 2023, hvor tidligere formand Jørgen Bitsch under tragiske omstændigheder gik bort. Jørgen Bitsch var en stor del af aktiviteterne i unionen og efterlader store sko at fylde ud.

 

Derfor blev der lyttet nøje til Henrik Funder Kristensens tale som formandskandidat. Her kom han ind på sin historie med motorsporten under Danmarks Motor Union og lagde samtidig vægt på frivilligheden, trivsel for ungdommen og fordelingen af ansvar som de områder, han vil arbejde for som formand.

 

Ikke mindst understregede Henrik Funder Kristensen vigtigheden af at overlade et større ansvar hos de enkelte medlemmer af hovedbestyrelsen og lokalt ude i foreningerne for at fremme den bedst mulige udvikling.

 

Afstemningen forløb umiddelbart efter, at forsamlingen gav sin applaus til Henrik, og efter optællingen af stemmesedler kunne der konstateres et overvældende flertal til Henrik Funder Kristensen som ny formand.

 

Historien gentog sig dagen igennem ved valgene til de andre ledende poster i unionen.

 

Efter repræsentantskabsmødets afslutning udtrykte Henrik Funder Kristensen, at han nu ser frem til arbejdet i sin nye ledende rolle i Danmarks Motor Union:

 

- Der er sket meget i Danmarks Motor Union det seneste år, og ved valgene i weekenden til de frivillige lederposter er der kommet flere nye til. Så jeg ser meget frem til at arbejde sammen med både de erfarne og nye kræfter med målet om at styrke Danmarks Motor Union, og ikke mindst udbrede kendskabet til det fantastiske ved motorsporten og det store frivillige arbejde ude i vores foreninger.

Henrik_Funder_Krisentsen.jpg