Crossnyt.dk logo

Normale tilstande snart

Vi drømmer om løb og glade dage og er måske ikke så langt væk fra det – da alt begynder at åbne, og vi er en udendørs sport. DMU har skrevet til klubberne ingen løb før 8. august, men derefter læs selv mailen her.

- Hermed information i forhold til Corona og løbssituationen.


- I motocross køres der ingen løb før d. 8/8. Retningslinjerne fra myndighederne og DIF er endnu ikke præcise nok til, at vi kan give retningslinjer for en måde at gennemføre vores juni- og juli-løb på, som sikrer at grupper af personer ikke blandes og overskrider forsamlingsforbuddet på 50 personer – og som vi i øvrigt er næsten 100 % sikre på, at myndighederne ikke vil tolke på samme måde som vi, da særlige lokale forhold kan spille ind på tværs af landet.


- Løb, som ikke allerede er lukket i onlinekalenderen, vil blive lukket, og evt. tilmeldte vil få deres penge retur.


- D. 8/8 starter vi op igen med løb, og vi forventer at forlænge sæsonen et stykke ind i oktober måned for at få mulighed for flere løb.


- Vi må langt henad vejen udarbejde en ny løbskalender for efterårsmånederne. Ikke alle planlagte løb vil blive kørt, andre vil blive puttet ind og ikke alle klubber vil kunne håndtere – eller have lyst til - at køre tildelte løb ud fra coronaregler om afstand osv.


Sådan lyder det fra DMU man kan sige det hele begynder at lysne.

unnamed.jpg