Crossnyt.dk logo

Opfølgning på DMU kommentar til talent og elite fordeling

Senest har DMU formand Jørgen Bitsch fået lov til at frembringe DMUs side af sagen i forhold til den måde talent og elite midlerne fordeles imellem speedway og motocross i DMU. Crossnyt følger selvfølgelig op på forklaringen fra formanden.

Jørgen Bitsch fortæller, at Team Danmark valgte at stoppe støtten til mtocross for ca. 8 år siden og at DMU naturligvis valgte at forsætte arbejet med landstræner osv. i sporten, hvilket har ført til, at motocross igen modtager støtte.

Det er naturligvis som det skal være, men faktum er bare, at fordelingen af tilskud fra HB forsat har været skævt fordelt. I 2014 fik motocross feks. 531.000 fra HB og speeway fik 478.000, på trods af, at licensfordelingen var nogenlunde som nu, hvor der er langt flere motocross kørere. Speedway fik samtidigt 800.000 fra Team Danmark i 2014 og der har sikkert været krav fra Team Danmark om en vis egenbetaling, men fordelingen fra DMU kassen har været skæv i forhold til antal licenser uanset hvad.

Projektstøtte (kørere der er optaget i talentprogram hos Team Danmark) får andre sportsudøvere fra forbund der ikke er direkte støttet også, så hvis Thomas Kjer Olsen eller Mikkel Haarup kun har fået det fordi DMU var inde i varmmen via speedway, så er der noget galt i Team Danmark.

Jørgen og HB mener ikke, at man kan kigge selvstændigt på det tilskud der kommer fra HB, men at der skal kigges på det samlede beløb. Her er nok den største uenighed imellem HB og motocross klubberne for selvom ingen kræver krone til krone lighed i forhold til antal licenser, så er tilskuddet fra HB meget skævt fordelt nu.

Procentvis påpeger Jørgen, at det samlede budget for speedway falder og budgettet for motocross stiger. Det er korekt, men på tal er forskellen stadigvæk over en halv million til fordel for speedway på trods af, at DMU nu selv bestemmer over fordelingen af hele beløbet fra Team Danmark.

Utilfredsheden fra klubberne på rep. Mødet opstod ikke på baggrund af manglende resultater fra speedway, men på baggrund af den skæve fordeling der er imellem speedway og motocross, på trods af, at der kun kommer licensindtægter fra kun ca. 500 speedway kørere mod ca. 3.200 motocross kørere.

Crossnyt slutter umiddelbart dækningen af sagen her og så er det op til SK motocross samt klubberne om de vil kræve en genovervejelse af 2018 budgettet. Crossnyt mener ikke at man igen skal vente til næste rep. Møde da rep. Mødet er første gang der er mulighed for at se budgettet.

17457342_1653931827968344_2278047674895043457_n.jpg