Crossnyt.dk logo

Opfølgning på DMU’s elitebudget

Efter sidste repræsentantskabsmøde i DMU var flere klubber stærkt utilfredse med den måde pengene til eliten blev fordelt, specielt imellem speedway og motocross. Det skrev crossnyt om dengang og vi følger op på det igen. Derfor har vi fået en snak med DMU formand Jørgen Bitsch.

Her er vores spørgsmå til formanden i DMU.


1. Er budgetplanlægningen for næste år gået i gang og hvordan foregår det?

 

- Ja den har været i gang et stykke tid og er færdig i starten af januar med de sidste detaljer. Foregår mellem HB, den enkelte Sportskommission, administrationen og Forretningsudvalget og godkendes endeligt af DMUs Hovedbestyrelse og fremsendes til klubberne inden Repræsentantskabsmødet sammen med regnskabet for 2018.


2. Er der lagt op til en anden fordeling af elite pengene i 2019. Specielt fordelingen imellem motocross og speedway?

 

- Ja

 

Jørgen kan selvfølgelig ikke give os en nærmere beskrivelse af, hvad den nye fordeling går ud på endnu, da planlægningen stadigvæk er i gang. Det vides først præcist når det nye budget sendes ud til klubberne.


3. Bestemmer Team DK hvordan pengene fra dem skal fordeles eller gør DMU det?

 

- Team Danmark anviser og giver deres input

 

4. Følger der økonomiske krav med de penge der kommer fra Team DK. Feks. at DMU skal bruge x antal kroner for at få x kroner?

 

- Ja


5. Hvor mange speedwaykører er der i DMU og hvor mange motocrosskører er der?

 

Speedway ca 465 og MX ca 3400


Det vil sige, at der er mere end syv gange så mange crosskørere i DMU som der er speedwaykørere. Ifølge DMU’s hjemmeside er der også 45 motocross klubber og 20 speedway klubber i DMU.

 

6. Hvorfor har man valgt, at der skal være tre speedway trænere men kun en motocross landstræner?

 

- Det er det setup som vi har kørt med i MX henholdsvis SP i et par år. Vi har også haft flere hjælpere i MX (det er jo ikke alle tre der er ansat i Speedway for god ordens skyld) men i 2018 var det primært Emil som var ansvarlig i MX. Men dette drøftes løbende fra år til år. Der er her også stor forskel på det økonomiske tilskud vi modtager fra andre steder til Speedway i forhold til MX.

Næste repræsentantskabsmøde finder sted i starten af marts og det må forventes, at klubberne igen har fokus på fordelingen af elitemidlerne. Det ser også ud til, at hovedbestyrelsen i DMU har fokus på det, da der er lagt op til ændringer. Præcis hvor meget ved vi først når budgettet er lagt færdigt. I yderste konsekvens kan klubberne på repræsentantskabsmødet underkende budgettet, men det sker nok ikke med mindre der er meget stor utilfredshed, så det er bestyrelsens opgave, at lave et budget som medlemmerne er tilfredse med.

penge er kun papir.jpg