Crossnyt.dk logo

SK Motocross skal have ny formand

Asger Pedersen, der har været SK Motocross formand i flere valgperioder, stiller ikke op til genvalg og dermed skal Motocross sportskommissionen have ny formand. Derudover skal der også vælges nye folk til f.eks. til Motocrossfonden mm.

Årets repræsentantskabsmøde i DMU er udsat til august, men fristen for indstilling af kandidater er stadigvæk i morgen d. 13. februar.

I motocross skal der vælges ny formand til SK (for 3 år), et SK medlemmer (for 2 år) og en suppleant (for 1 år). Foreløbigt vides det kun, at Anders Johansen, som er nuværende SK medlem stiller op som formand. Alle øvrige kandidater kendes når klubberne indsender dem til DMU senest i morgen d. 13. februar.

Til Motocrossfonden skal der vælges to medlemmer (for 2 år) (fremgår af valgoversigten på dmusport.dk). Her er det lige nu Ole Poetzsch og Gitte Albertsen der sidder i fonden og det er ikke oplyst om de genopstiller. (I dagsordenen står der, at der kun skal vælges et medlem, så det er lidt usikkert om der skal vælges et eller to medlemmer).

Til hovedbestyrelsen i DMU skal der vælges et medlem (for 3 år) og en suppleant (for 1 år). SK formanden for de enkelte sportsgrene sidder automatisk i hovedbestyrelsen, men motocross har som regel også altid været godt repræsenteret med flere folk.

Er du interesseret i at stille op, er det din klub der skal indstille dig.

Se alt om Repræsentantskabsmødet her: https://dmusport.dk/repraesentantskabsmoede-og-generalforsamlinger-2021/ 

asger.gif