Crossnyt.dk logo

Uenighed til repræsentantskabsmøde

Alle klubberne var samlet i weekenden i Horsens til det årlige rep. møde og bølgerne gik højt, da snakken om fordelingen af pengene mellem Speedway og motocross kom på bordet.

Budget for talent og eliteaktiviteterne fik forsamlingen op af stolene, da Speedway fra HB i 2018 skulle tildeles 630.000 kr. mod 591.636 kr. i 2017. Motocross skulle i 2018 have 339.000 kr. mod 399.000 kr. i 2017 altså en tilbagegang for motocross.

Allerede i 2017 overskred man i speedway det budgeteret tilskud fra hovedbestyrelsen. Her var der budgeteret med 436.300 Kr. men tilskuddet fra HB endte altså med at blive på  591.636 Kr. Samtidigt gik motocross under budget på tilskuddet fra HB, og da det jo nok ikke er selvvalgt, så må det tolkes som, at talent og elite udvalget eller HB besluttede, at fjerne 166.628 Kr. fra motocross, hvilket passer meget godt med de 155.336 Kr. som speedway altså er gået over budget.

Værd at bemærke er, at speedway har omkring 500 licenser og motocross 3200 licenser, så det virker mærkeligt, at der skal være denne forskel på de 2 sports grene, Især fordi pengene er til talent og elite, og ikke til tiltag, der skulle få flere til at køre speedway. Vi har forhørt formand i Randers Motor Sport Jan Hvam om snakken på rep. mødet, og han udtaler følgende:

Hej Speedy. Ja vi var til DMU repræsentantskabsmøde i Horsens i denne weekend. Der var nogle ting ang. budget vi ikke var enige om, Speedway kontra MX. Jeg har sendt en mail til bestyrelsen i DMU, hvor jeg forventer nogle uddybede svar, vi skulle jo helst bevare den gode tone i sporten.

Det er vigtigt at bemærke, at det er tilskudet fra HB og ikke Team Danmark penge, der snakkes om. Dette på trods af, at Team Danmark ikke længere blander sig i, hvordan DMU fordeler støtten imellem motocross og speedway.

Crossnyt sender denne artikel til DMU formand Jørgen Bitsch, så han får mulighed for at kommentere sagen.

se billede for budget.

budget.jpg