Crossnyt.dk logo

DM-A seriens 5 nye primære tiltag

Inden længe skydes der endnu en DM-A motocross sæson i gang og i den forbindelse kommer her en gennemgang af de 5 primære tiltag der er blevet gjort til denne sæson.

DM-A seriens 5 nye primære tiltag:

1.    Superheat indføres med de 15 bedste fra MX1 og MX2

2.    Præmiepenge til de 10 bedst placerede i superheatet

3.    Ingen "tvangsoprykning" til klassetrin A

4.    B MX1, B MX2 og B Junior 125 kørere må deltage til DM-A

5.  Mini 85 open deltager som supportklasse ved 4 DM-A afdelinger, Sidevogn til 1 DM-A afdeling og Dame til 2 DM-A afdelinger.


1) Superheat indføres med de 15 bedste fra MX1 og MX2

Baggrunden for dette tiltag er at give publikum mulighed for at se de bedste danske og udenlandske kørere i samme heat.


2) Præmiepenge til de 10 bedst placerede i superheatet.
Præmiepenge gives ud fra følgende skala:
Samlet 1. plads: Kr. 3.000,-
Samlet 2. plads: Kr. 2.000,-
Samlet 3. plads: Kr. 1.000,-
Samlet 4. plads: Kr. 800,-
Samlet 5. plads: Kr. 700,-
Samlet 6. plads: Kr. 600, -
Samlet 7. plads: Kr. 500,-
Samlet 8. plads: Kr. 400,-
Samlet 9. plads: Kr. 300,-
Samlet 10. plads: Kr. 200,-

Samlet præmiepenge pr. afd.: kr. 9.500,-
Præmiepenge i alt i 2023 er kr. 66.500,-

Baggrunden for dette er give de bedste kørere mulighed for at få dækket nogle at deres mange udgifter og tillokke udenlandske kørere.


3) Ingen "tvangsoprykning" til klassetrin A

Tekstuddrag fra MX-reglement-2023-opdateret-20012023:
Oprykning til klassetrin A.
Oprykning via mesterskabspoint:
En B-kører, som i løbet af én sæson har opnået minimum 25 mesterskabspoint i DM-A-serien, skal indløse A-licens i den kommende sæson.

Oprykning via oprykningspoint:
Oprykningspoint tildeles B-kørere efter samme fordelingsnøgle som i § 3.3.2. Dog er kun DM og Landsdelsmesterskaber oprykningspointgivende i B-klassen. Når 20 oprykningspoint er nået (der samles oprykningspoint over flere sæsoner), kan man enten med det samme rykke til klassetrin A, eller forblive i klassetrin B året ud. Vælger køreren at forblive i B året ud, skal han/hun indløse A-licens til den efterfølgende sæson.
Der er ingen oprykning til A fra Junior 125-klassen.


Baggrunden for denne ændring er at det har vist sig at reglerne i 2022 har afholdt B MX1 og B MX2 kørere fra at deltage i DM-A serien.


4) B MX1, B MX2 og B Junior 125 kørere må deltage til DM-A

Tekstuddrag fra MX-reglement-2023-opdateret-20012023:
Enhver kører, som er i besiddelse af gyldig DMU kørerlicens A125+ eller B125+. Ligeledes udenlandske kørere med international licens.


Baggrunden for at det nu tillades for B MX1, B MX2 og B Junior 125 kørere at deltage i DM-A serien er at få flere kørere til start til DM-A pga. deltagerantallet har været støt dalende og samtidig give publikum mere action og seværdigt race. Desuden er ønsket også at give B MX1, B MX2 og B Junior 125 kørere mulighed for at snuse til farten i A-klassen på de baner de ønsker at deltage på og kan derved deltage i serien som træning til deres egne DM serier i klasserne B MX1, B MX2 og B Junior 125.


5) Mini 85 open deltager som supportklasse ved 4 DM-A afdelinger, Sidevogn til 1 DM-A afdeling og Dame til 2 DM-A afdelinger.

Baggrunden for at B85 er valgt som den primære supportklasse til DM-A er for at tilskynde teams i større grad at få tilknyttet unge B85 kørere til teams og på den måde give teams mulighed for at vise deres unge talenter frem for publikum gennem hele året til de største løb i Danmark. Dernæst er fravalget af Junior125 klassen som supportklasse gjort for at give Junior125 kørerne mulighed for at deltage i både DM Junior125 og DM-A og samtidig give teams mulighed for at vise deres Junior 125 kørere frem til alle DM-A afdelinger.

Håbet er at flere teams på den lange bane vil støtte og guide flere unge kørere i sporten. I tråd med at skabe bedre rammer for teams med B85 og Junior125 kørere har det også været et ønske fra DM-A seriens side om at vise de bedste klasser frem og få vist at motocross også er for børn og unge i alle aldre.

 

 

Eksponeringsmuligheder og ryttergårdsplads til DM-A serien 2023:

 

Eksponering til DM-A:
Der tilbydes mange former for eksponering til DM-A og ”Forhandleraftale” konceptet fortsætter på samme måde igen i år.

 

Kontakt Jakob Thune for info. Se kontaktoplysninger på www.DMmotocross.dk

Ryttergårdsplads til DM-A:
Inddeling af ryttergård og ”Forhandleraftale” konceptet fortsætter også her på samme måde igen i år.

Til orientering arbejdes der i skrivende stund på nogle løsninger i form af et stort markedstelt til finalen i Næstved med mulighed for forhandlerplads og andre ting. Derfor vil ryttergården til denne afdeling sandsynligvis komme til at udforme sig anderledes end til de øvrige afdelinger. Så snart der vides mere om hvilke løsninger der er mulige vil der blive udsendt information om dette samt prisliste og reglement for ryttergårdsplads DM-A i 2023.

Har du spørgsmål til ovenstående eller brug for en ryttergårdsplads eller andre eksponeringsmåder til DM-A i år, så kontakt Jakob Thune.

Unavngivet-300x152.png (1)